header nadpis

Profesionální produkty pro obkladače

Velkoobchod - Stěrky, malty, lepidla, vše pro obkladové systémy

Codex Stone SX 80

Bílá, rychle tuhnoucí flexibilní malta pro tenké lože
Popis produktu
Bílá, rychle tuhnoucí flexibilní malta pro tenké lože pro kladení tenkých kalibrovaných a nekalibrovaných obkladů z přírodního kamene a rovněž i keramických dlažeb a desek.
 • jisté lepení kalibrovaných obkladů z přírodního kamene kristalickým vázáním vody
 • bílý cement, možno použít i na světlý prořezaný přírodní kámen
 • rychle tuhnoucí a tím rychle pochozí a spárovatelná
Použití:
 • mramor, vápenec
 • jurský mramor, solnohofenerské desky
 • žula, křemenec
 • keramické dlaždice a desky
 • jemná kamenina
 • sádrokarton a sádrovláknité desky
 • cementovou, vápenocementovou, sádrovou omítku
 • zdivo z cihel, betonových tvárnic, pórobeton, vápencový pískovec
 • nosné prvky pro obklady
 • staveništní beton, betonové prefebrikáty (nejméně 6 měsíců staré)
 • kalciumsulfátové a cementové potěry
 • připojení způsobilé prvky suchého potěru
 • dostatečně pískem posypaný potěr z litého asfaltu
 • teplovodní podlahové vytápění
 • podlahové vyhřívání s elektrickými plošnými topnými vodiči
 • kladečské desky UZIN Multimoll
Vlastnosti:
 • kristalické vázání vody
 • bez změny zabarvení také u světlého přírodního kamene
 • pro nejvyšší namáhání
 • nejvyšší aplikační spolehlivost
 • velmi dobrá stabilita
 • do 10 mm tloušťky maltového lože
 • rychle tvrdnoucí
 • vláčná a snadno zpracovatelná
 • vysoká brzká pevnost
 • do interiéru i exteriéru
 • po ca 6 hodinách pochůzná
 • pro nejvyšší namáhání
 • nejvyšší aplikační spolehlivost
 • velmi dobrá stabilita
 • do 5 mm tloušťky maltového lože
 • rychle tvrdnoucí
 • vláčná a snadno zpracovatelná
 • vysoká brzká pevnost

GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromanu podle RL 2003 | 53 | EG