header nadpis

Profesionální produkty pro obkladače

Velkoobchod - Stěrky, malty, lepidla, vše pro obkladové systémy

Codex FM 100

Minimálně prašná, samorozlévací, cementová podlahová stěrkovací hmota
Popis produktu
Minimálně prašná, samorozlévací, cementová podlahová  stěrkovací hmota s Level Plus Effect každou tloušťku vrstvy
Použití:
 • kalciumsulfátové a cementové potěry
 • beton
 • staré obklad z dlaždic, desek a terasa
 • potěry z litého asfaltu (max. tloušťka vrstvy 5 mm)
 • potěry z hotových dílů, např. sádrovláknité desky
 • staré podklady s pevně přídržnými, vodě odolnými zbytky lepidla a stěrkovací hmoty
 • obytné a podnikatelské prostory s normálním až vysokým namáháním
 • vlhké místnosti (při následujícím připojeném utěsnění)
 • teplovodní podlahová vytápění
 • podlahové vyhřívání s elektrickými plošnými topnými vodiči
Vlastnosti:
 • Pro libovolné tloušťky
 • Minimálně prašná při míchání
 • Extrémně dobrý rozliv a čerpatelná  
 • Rychle tvrdnoucí       
 • Brzy zralá pro kladení
 • S malým pnutím
 • Vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu

GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromanu podle TRGS 613
EMICODE EC 1 R PLUS - velmi chudá na emise PLUS